~

00-830 Warszawa, ul. Pańska 59 
tel. 601 560 053
rok zał. 1976
konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 92 1750 0012 0000 0000 2929 3708Jesteśmy teraz przy ulicy Pańskiej 59 piętro I.


 
Polskie Towarzystwo Psychotroniczne (PTP) organizuje szkolenia i wykonuje usługi z różnych specjalności psychotroniki jak: bioenergoterapia, radiestezja, Feng Shui, Huna, astrologia, numerologia, świecowanie uszu i inne.

Ponadto prowadzone są odczyty z psychotroniki, medycyny niekonwencjonalnej i tradycyjnej.
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści.  
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:
(poniedziałki 16-18)  

 
  
Władze Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego   
   wybrane na Walnym Zebraniu Członków PTP w dniu 27.10.2015r.  

Zarząd
1.  Prezes Zofia Telesińska-Bratek
2.  Sekretarz Anna Gornia
3.  Skarbnik  Hanna Gadomska
4.  Członek  Jacek Skura
Komisja Rewizyjna
1.  Przewodniczący Sławomir Korsak
2. Sekretarz Marta Złotnikiewicz
3.  Członek  Włodzimierz Adamczyk
4.  Członek Zbigniew Wieczorkowski
5.  Członek Sebastian Minor
Sąd Koleżeński
1.  Przewodnicząca Maria Graham
2.  Członek Małgorzata Malczewska
3.  Członek  Marek Tyrluk

Foto: Załoga PTP pracuje pod kier. Z. Telesińskiej

Załoga PTP pracuje pod kierownictwem prezes mgr inż. Zofii Telesińskiej-Bratek