W wielkanocny Poniedziałek celebrujemy Dobrą Nowinę o życiu po życiu

❀ 🌺 🌼 🌻 🍀 🙂 🍀 🌻 🌼 🌺 ❀
W Wielkanocny Poniedziałek (10 kwietnia 2023)
dyngusem pobudzamy do życia w kręgu swoich bliskich,
a na zwyczajowe poniedziałkowe spotkanie zapraszamy 17 kwietnia.
❀ 🌺 🌼 🌻 🍀 🙂 🍀 🌻 🌼 🌺 ❀

W domu Ojca mego radość wielka,
piękno,

pokoi wiele,
a jednak te kartki u framug
stan błogi mącą i lękiem napawają:

„jestem na Ziemi, zaraz wracam”

oh!, kiedyż znowu ta Wielkanoc?!

Na stole jajko i baranek,
lilia i dzwonek w pachnącej jarzębinie,
ale kartki u framug jak światła
kłębią się, buchają w nieznane przestworza,


oh!, kiedyż znowu ta Wielkanoc?


Zielone konary w każdym oknie,
białe ubrania, każdy drogę chrzci,
ale kartki u framug jak cienie
i wezbrane serce do bólu bije:


oh!, kiedyż znowu ta Wielkanoc?


Ulice miasta ruchem tętnią,
w kościele dzwony jak morze grzmiało,
ale kartki u framug jak krzyże
i zmartwychwstałych oczy ich patrzą,


oh!, kiedyż znowu ta Wielkanoc?


Chwała Ojcu i Synowi w chwale,
chwała Duchowi, cierpiącej Matce,
ale kartki u framug jak rany
i ręce krzyża już nie chwytają,


oh!, kiedyż znowu ta Wielkanoc?


Radość na Ziemi, niebo w naszym sercu,
żywot wieczny, co już się rozpoczął,
ale kartki u framug i znów te słowa:


„jestem na Ziemi, zaraz wracam”,
kiedyż znowu ta Wielkanoc
!

Życzenia udanych Świąt
Wielkiejnocy
przekazuje red. psychotronicy.org

.

Poniedziałek Wielkanocny w chrześcijaństwie symbolizuje dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Według Biblii, Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci, czyli w niedzielę Wielkanocną. Poniedziałek Wielkanocny jest drugim dniem świąt wielkanocnych i kontynuuje radość i nadzieję, które towarzyszą Wielkanocy. Jest to także dzień, w którym tradycyjnie organizowane są w Polsce świąteczne biegi i zabawy, takie jak np. świąteczne jajko czy też wyścigi na orientację.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy Słowianie przyjęli świętowanie Wielkanocy, ponieważ Słowianie w różnych okresach i regionach mieli swoje własne tradycje i wierzenia religijne.
Jednakże, zgodnie z historią, chrześcijaństwo zaczęło szerzyć się wśród Słowian w IX i X wieku, za panowania księcia Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego. Wraz z chrystianizacją Słowian, zaczęły się wprowadzać chrześcijańskie święta, w tym Wielkanoc. Jednakże, Słowianie już wcześniej obchodzili wiosenne święta, takie jak święto wiosny i płodności.

Święto wiosny i płodności u Słowian, zwane również jako równonoc wiosenna lub równonoc wiosenna i jesienna, było obchodzone na początku wiosny (21 lub 22 marca) oraz jesieni (22 lub 23 września). Miało ono na celu powitanie nowego roku i zapewnienie płodności ziemi oraz ludziom.

Podczas święta wiosny i płodności Słowianie przeprowadzali różnego rodzaju obrzędy i rytuały. Wierzono, że bogowie ożywią naturę, zapewnią urodzaj i błogosławieństwo dla ludzi. W jednym z obrzędów, zwanym paleniem Marzanny, wiosennej bogini zimy i chorób, palono na stosie kukłę Marzanny, co symbolizowało jej „spalenie” i oczyszczenie ze złych mocy.

W innych obrzędach Słowianie tańczyli i śpiewali wokół ogniska, które miało oczyszczać i odnowić siły życiowe. Uważano również, że podczas tego święta przestrzenie między światami stają się szczególnie cienkie, co ułatwia kontakt z duchami przodków i bogów. Wierzono, że wtedy można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości oraz uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów.

W czasie obchodów święta wiosny i płodności Słowianie ubierali się w specjalne stroje i ozdoby, na przykład wianki z kwiatów, liści i gałązek, które miały symbolizować siłę natury i związki z ziemią. Wraz ze zmianą czasów i chrystianizacją Słowian, te obrzędy zaczęły się stopniowo zanikać, a elementy pogańskie połączyły się z chrześcijańskimi, tworząc dzisiejsze zwyczaje i tradycje.

  • Dziady – obchodzone przez Słowian wschodnich, takich jak Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy i Polacy, na początku listopada. Święto to było poświęcone pamięci zmarłych przodków i miało na celu zapewnienie im spokoju w zaświatach.
  • Maslenica – obchodzona przez Słowian wschodnich, takich jak Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, na początku marca. Święto to miało na celu pożegnanie zimy i powitanie wiosny, a jego głównym elementem były zabawy i tańce wokół ogniska.
  • Jare Gody – obchodzone przez Słowian południowych, takich jak Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy i Macedończycy, na przełomie marca i kwietnia. Święto to było poświęcone powitaniu wiosny i zapewnieniu urodzaju dla przyszłego sezonu.
  • Święto Kupały – obchodzone przez Słowian wschodnich, takich jak Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, na przełomie czerwca i lipca. Święto to było poświęcone płodności i miłości oraz miało na celu zapewnienie dobrego urodzaju na przyszły sezon.
  • Noc Kupały – obchodzone przez Słowian zachodnich, takich jak Polacy, Czechowie i Słowacy, na przełomie czerwca i lipca. Święto to było poświęcone miłości i płodności, a jego głównymi elementami były skakanie przez ognie oraz zbieranie ziół i kwiatów.
  • Ivan Kupala – obchodzone przez Słowian wschodnich, takich jak Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, w połowie lipca. Święto to miało na celu zapewnienie urodzaju i ochrony przed złymi duchami, a jego głównym elementem był rytuał kąpieli w rzece lub jeziorze.

Według Nowego Testamentu, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii chrześcijaństwa i ma wiele przesłań dla wiernych.

Jezus Chrystus zmartwychwstał z martwych trzeciego dnia po swoim ukrzyżowaniu, co zostało potwierdzone przez jego uczniów oraz innych świadków. Zmartwychwstanie Jezusa jest kluczowe dla chrześcijańskiej wiary, ponieważ oznacza zwycięstwo życia nad śmiercią i zakończenie działań odkupienia.
Przesłanie Jezusa związane z Jego zmartwychwstaniem jest wielorakie, ale można wyróżnić kilka głównych punktów:

  • Potwierdzenie boskości Jezusa – zmartwychwstanie Jezusa potwierdza Jego boską naturę i wskazuje na Jego moc nad śmiercią, która jest jednym z największych ludzkich strachów.
  • Znaczenie odkupienia – zmartwychwstanie Jezusa jest uważane za akt odkupienia, który oznaczało, że Bóg przebaczył ludziom ich grzechy i otworzył drzwi do zbawienia.
  • Otwarcie drogi do wiecznego życia – zmartwychwstanie Jezusa otworzyło drogę do życia wiecznego, co oznacza, że wierni mają nadzieję na życie po śmierci, jeśli wierzą w Jezusa i podążają za Jego naukami.
  • Wzór do naśladowania – zmartwychwstanie Jezusa stanowi wzór do naśladowania dla chrześcijan, którzy starają się żyć zgodnie z Jego naukami i żyć w zgodzie z Bożymi planami.

Warto zaznaczyć, że zmartwychwstanie Jezusa jest kluczowe dla chrześcijańskiej wiary i ma głębokie znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela i Mesjasza.

Infografika wpisu i „ilustracja” do wiersza przewodniego „Jestem na Ziemi, zaraz wracam”.

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: