(archiwalne) Kosmiczny Bóg Alberta Einsteina

18 kwietnia przypada rocznica śmierci Alberta Einsteina (†1955), który był jednym z najwybitniejszych naukowców w historii i jego wkład w dziedzinie fizyki rewolucjonizował nasze rozumienie świata …

ale jakie rozumienie świata miał Albert?

Grafika GK & AI 😉

Albert Einstein był jednym z największych naukowców w historii, ale jego wkład w rozumienie świata nie kończył się na fizyce. W swojej książce „Mein Weltbild” (Mój obraz świata), wydanej w 1934 roku, Einstein przedstawił swoje poglądy na wiele aspektów życia, od religii i moralności po politykę i naukę.

  • Jego światopogląd można opisać jako racjonalistyczny, humanistyczny i liberalny. Był głęboko przekonany, że nauka i rozumienie świata są kluczowe dla postępu ludzkości, ale jednocześnie uważał, że nauka nie powinna zdominować ludzkiego życia i powinna być pod kontrolą moralną.
    Albert Einstein był pod wrażeniem filozofii Schopenhauera w czasie swojego okresu nastoletniego. Schopenhauer stał się jednym z ważniejszych filozofów dla młodego Einsteina, który zaczął czytać jego dzieła w wieku 16 lat. Schopenhauer miał wpływ na myślenie Einsteina na różnych płaszczyznach, w tym na jego podejście do nauki, religii i filozofii.1)
  • Religia: Einstein był ateistą i krytykował organizowane religie za ich dogmatyzm i fanatyzm. Uważał, że religia jest wynikiem prymitywnych ludzkich potrzeb i że istnieje duchowość bez potrzeby religii. Zgodnie z tym przekonaniem, uważał, że nauka i sztuka są równie ważne dla ludzkiego rozwoju duchowego.
  • Moralność: Einstein uważał, że moralność jest kwestią osobistego wyboru, a nie nakazu zewnętrznego. Według niego, moralność wynika z empatii i szacunku dla innych ludzi oraz z poznania i szacunku dla samego siebie.
  • Polityka: Einstein był zwolennikiem liberalizmu i demokracji. Uważał, że państwo powinno być pod kontrolą społeczeństwa i że wolność jednostki jest kluczowa dla postępu. Krytykował rządy autorytarne i totalitarne za ich łamanie praw człowieka i brak szacunku dla wolności jednostki.
  • Nauka: Einstein był przekonany, że nauka jest kluczowa dla postępu ludzkości, ale jednocześnie uważał, że nauka powinna być pod kontrolą moralną. Uważał, że nauka nie powinna dominować nad innymi dziedzinami życia i że powinna służyć ludzkości.
  • Albert Einstein uważał się za niemieckojęzycznego bezpaństwowca, pochodzenia żydowskiego. Zawsze protestował przeciwko przypisywaniu jego osiągnięć któremukolwiek z państw.

Ogólnie rzecz biorąc, światopogląd Alberta Einsteina można opisać jako humanistyczny i racjonalistyczny. Uważał, że ludzkie wartości i prawa powinny być podstawą każdej społeczności i że nauka powinna być służebna dla ludzkości. Był krytyczny wobec dogmatyzmu i fanatyzmu, a jednocześnie otwarty na duchowość i sztukę.

np. 14 kwietnia 1930 roku Albert Einstein i Mahatma Gandhi opublikowali wspólny list otwarty, adresowany do premiera RPA, Jana Christiaana Smutsa, w którym protestowali przeciwko rasizmowi i represjom politycznym. W liście wydanym po angielsku, napisanym przez Einsteina i przetłumaczonym na język hinduski przez Gandhiego, autorzy wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją w RPA i zaapelowali do premiera o zapewnienie pełnych praw dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne. List ten został opublikowany na łamach „The Times of London” 14 kwietnia 1930 roku.

„Podejście metafizyczne nie prowadzi do poznania świata fizycznego. Może być jednak uzupełnieniem wstępnego pojęcia. Często słyszę, jak ludzie mówią, że nie jest zalecane wydawać ostatecznego wyroku na temat skomplikowanej kwestii, ponieważ jest zbyt skomplikowana. Jednak powinniśmy dążyć do pełnego zrozumienia, nie pozwalać sobie na usprawiedliwianie naszej ignorancji pod pretekstem, że temat jest zbyt skomplikowany”
Albert Einstein, „List do Roberta Thorntona”, 7 grudnia 1944 roku.
źródło: „Albert Einstein: Philosopher-Scientist,” edited by Paul Arthur Schilpp, 1949.

„Podświadomość to tylko słowo, ale jej obszar działania obejmuje sferę naszych pragnień i wyobraźni w większości przypadków”
Albert Einstein, „List do Marii Popov”, 15 grudnia 1952 roku.
źródło:”Albert Einstein: The Human Side,” edited by Helen Dukas and Banesh Hoffmann, 1981.

Link do polskiego résumé „Mein Welbild”

polecam również: Papers (princeton.edu)

Na spotkanie zaprasza Grzegorz Komorowski 🙂


1)
Schopenhauer w swojej filozofii skupiał się na poszukiwaniu jedności w różnych dziedzinach życia, takich jak nauka, sztuka i religia. Jego podejście do nauki polegało na uznaniu, że świat jest jedną całością, którą można zrozumieć poprzez poszukiwanie uniwersalnych praw i zasad. Einstein zainspirowany tą filozofią, poszukiwał uniwersalnych praw rządzących światem, które prowadziły do jego teorii względności.
Schopenhauer uważał, że świat materialny jest iluzją i że prawdziwe znaczenie życia można znaleźć w duchowym świecie. Ten pogląd miał wpływ na Einsteina, który zaczął interesować się zagadnieniami religijnymi i filozoficznymi. Einstein zaczął poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia i natury rzeczywistości, które wpłynęły na jego późniejsze badania naukowe.
Wpływ filozofii Schopenhauera na młodego Einsteina można zauważyć w jego podejściu do nauki i filozofii. Schopenhauer zachęcał do podejścia filozoficznego do nauki, a Einstein podobnie uważał, że nauka nie powinna być pozbawiona filozoficznego podejścia. Schopenhauer także wpłynął na poglądy Einsteina na temat czasu i przestrzeni, co znalazło odzwierciedlenie w teorii względności.

Warunki uczestnictwa w poniedziałkowych spotkaniach:
Dla Członków Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego i członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji wstęp wolny, pozostałych uczestników prosimy o min. 10 PLN wsparcia naszych Celów Statutowych. Problemy z kaską? – rozumiemy i prosimy o „zrekompensowanie” radością ze wspólnego spotkania oraz swoją aktywnością w dyskusji po części oficjalnej 🙂

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: