(archiwalne) HUNA „Mapa Rodzin”

Możliwość zapisu na kurs:


(wpis archiwalny spotkania z 20 listopada 2022)

Zajęcia terapeutyczne: „Mapa Rodzin” – odnajdywanie i usuwanie nieuświadamianych konfliktów i blokad.

Każdy z nas posiada b. wiele „blokad” trwale zapisanych w podświadomości. Nie zdajemy sobie z nich sprawy, gdyż nasza świadomość nie ma do nich dostępu.

Możemy do nich dotrzeć – służy temu „narysowanie” własnej Mapy Rodzin na, której ujawniają się nasze niewłaściwe relacje emocjonalne – czyli niewłaściwe relacje naszych podświadomości – z ważnymi w naszym życiu osobami, skutkujące różnymi problemami i konfliktami.

Każdy uczestnik zajęć samodzielnie „rysuje” swoją Mapę, dzięki czemu uzyskuje podprogowe informacje – czyli ukryte przed świadomością i logiką – o różnorodnych problemach, blokadach i konfliktach, które b. często utrudniają właściwe relacje z ludźmi i blokują realizacje celów życiowych.
Zdiagnozowane problemy rozwiązuje się poprzez „uporządkowanie” Mapy, czyli przepracowanie poszczególnych blokad.

Mapa Rodzin jest szczególnie przydatna przy problemach: osobistych, rodzinnych, partnerskich, zawodowych.

Na narysowanie Mapy i zdiagnozowanie problemów potrzeba ok. 2 godz.

Nie jest do tego potrzebna znajomość Huny – każdy może to zrobić.

Zajęcia odbędą się w PTP w niedzielę 20.11.2022 w godz. 10-ok.13
Cena 60 zł.

Szczegółowe informacje i zapisy u prowadzącego:
Andrzej Wiro-Kiro tel. 601 054 214

Grafika redakcji portalu – nie jest elementem warsztatów

Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: