(archiwalne) Energetyka komórki, a „Świat Duchów”

Spotkanie jest nawiązaniem do następującej na drugi dzień, wtorkowej prelekcji 9 maja: Wizje i praktyka Świata Duchowego (wtorek 18:30)

Autor niniejszego (poniedziałkowego) spotkania nie ma na celu zagłębiania się w wyjątkową złożoność procesów fizjologicznych zachodzących w miliardach komórek naszego organizmu, ale zastanowienia się z takiej (komórkowej) perspektywy nad zagadnieniem energetyki „bytów duchowych” oraz dyskusji w atmosferze psychotronicnego podejścia do tematu.


Zagajenie tematu (red. portalu):

Energetyka komórki ludzkiej jest związana z procesem produkcji i wykorzystywania energii przez komórkę w celu utrzymania jej funkcji życiowych. Głównym źródłem energii dla komórek są cząsteczki ATP (adenozynotrójfosforanu), które są syntetyzowane w mitochondriach za pomocą procesu zwany oddychaniem komórkowym.

W ciągu doby, „przez ręce” (synteza i zużycie) dorosłego organizmu ludzkiego przechodzi około 85 kg ATP/ADP/AMP

Oddychanie komórkowe obejmuje trzy etapy: glikolizę, cykl Krebsa i fosforylację oksydacyjną, w których energia uwalniana z glukozy jest stopniowo przechwytywana i wykorzystywana do produkcji ATP. Poza oddychaniem komórkowym, inne procesy w komórce, takie jak synteza białek, transport substancji i podział komórkowy, również wymagają energii.

Oprócz produkcji energii, komórka musi również kontrolować zużycie energii, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia. W tym celu komórka korzysta z mechanizmów regulacyjnych, takich jak inhibicja enzymów, aktywacja kanałów jonowych i regulacja temperatury.

Komórka reguluje swoją temperaturę w celu utrzymania optymalnych warunków dla przeprowadzania swoich reakcji metabolicznych. Podstawowym mechanizmem regulacji temperatury w komórce jest homeostaza, czyli proces utrzymywania stabilnego środowiska wewnętrznego organizmu.

W komórkach ssaków, homeostaza temperatury jest regulowana przez układ termoregulacyjny, który obejmuje podwzgórze, nerwy, mięśnie, gruczoły potowe i naczynia krwionośne. Podwzgórze jest głównym ośrodkiem regulacji temperatury w organizmie, odbierając sygnały z receptorów termicznych znajdujących się w skórze, narządach wewnętrznych i mięśniach.

Jeśli temperatura otoczenia wzrasta, podwzgórze wywołuje reakcję termoregulacyjną, która obejmuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie wydzielania potu oraz zwiększenie wentylacji płuc. Te procesy przyczyniają się do zwiększenia rozpraszania ciepła z ciała i obniżenia temperatury wewnętrznej. W przypadku spadku temperatury, podwzgórze wywołuje reakcję termoregulacyjną obejmującą skurcz naczyń krwionośnych, zwiększenie aktywności mięśniowej i zwiększenie wydzielania ciepła przez gruczoły potowe.

Regulacja temperatury na poziomie komórki, a nie całego organizmu, jest bardziej skomplikowana i związana z procesami metabolicznymi wewnątrz komórki. Komórka ma wiele mechanizmów regulacyjnych, które pomagają utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz niej, włączając w to:

  1. Regulacja aktywności enzymów – aktywność wielu enzymów zależy od temperatury, a ich działanie może być hamowane lub pobudzane w zależności od temperatury otoczenia. Komórka ma mechanizmy, które pomagają kontrolować aktywność enzymów w odpowiedzi na zmiany temperatury.
  2. Regulacja wytwarzania ciepła – komórki wytwarzają ciepło jako produkt uboczny reakcji metabolicznych. Jeśli temperatura wewnątrz komórki wzrasta, komórka może zmniejszyć produkcję ciepła, aby uniknąć przegrzania.
  3. Regulacja przepuszczalności błony komórkowej – błona komórkowa jest selektywnie przepuszczalna dla różnych substancji i jonów. Wraz ze zmianami temperatury, przepuszczalność błony może ulec zmianie, co może wpłynąć na aktywność metaboliczną komórki.
  4. Regulacja transportu wewnątrzkomórkowego – komórka ma wiele systemów transportowych, które umożliwiają przemieszczanie się substancji i jonów między różnymi obszarami komórki. Wraz ze zmianami temperatury, te systemy transportowe mogą ulec zmianie, co wpłynie na metabolizm wewnątrzkomórkowy.

W sumie, regulacja temperatury na poziomie komórkowym jest bardzo skomplikowana i złożona, a mechanizmy regulacyjne są zależne od rodzaju komórki i jej funkcji, energetyka komórki jest kluczowym aspektem dla utrzymania funkcji życiowych organizmu.

Dla „alternatywnych” rozważań (bioenergoterapia, akupresura, refleksologia, Kneipp, aromaterapia) mogą być istotne kanały TRP (Transient Receptor Potential) – a w nawiązaniu do tematu wieczoru, niektórzy odczuwają chłód w obecności „duchów”;

czy „duch” może manipulować naszymi kanałami TRP? 😉

Kanały TRP (Transient Receptor Potential) są białkowymi kanałami jonowymi, które znajdują się na błonach komórkowych różnych typów komórek, w tym na neuronach, komórkach mięśniowych i komórkach nabłonka. Kanały TRP są istotne dla wielu procesów fizjologicznych, w tym dla transdukcji sygnałów sensorycznych, termoregulacji, bólu, smaku, widzenia, oraz regulacji wewnętrznego stężenia jonów wapnia.

Kanały TRP są otwierane przez różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, w tym przez zmiany temperatury, ciśnienia osmotycznego, pH, stężenia jonów wapnia, a także przez wiele związków chemicznych, takich jak kapsaicyna, mentol, zimno, ciepło, czy kwaśne środowisko.

Otwarcie kanałów TRP prowadzi do napływu jonów do wnętrza komórki, co może wywołać wiele różnych skutków, w zależności od typu kanału i rodzaju komórki. Na przykład, otwarcie kanałów TRP na neuronach związane z termoreceptorami, prowadzi do napływu jonów wapnia, co aktywuje te neurony i przekazuje informacje o zmianie temperatury do mózgu. Natomiast otwarcie kanałów TRP na komórkach mięśniowych prowadzi do skurczu mięśni.

Kanały TRP odgrywają ważną rolę w adaptacji organizmu do zmieniających się warunków środowiskowych, takich jak temperatura, co jest szczególnie istotne dla zwierząt żyjących w skrajnych warunkach środowiskowych, jak np. zimnolubne lub termolubne zwierzęta. Ponadto, nieprawidłowości w funkcjonowaniu kanałów TRP mogą prowadzić do chorób, takich jak bóle neuropatyczne, migrena, zespół niespokojnych nóg czy inne zaburzenia neurologiczne i metaboliczne.

Na poniedziałkowy wieczór, tym razem dyskusyjny, zaprasza Grzegorz Komorowski.

Warunki uczestnictwa w poniedziałkowych spotkaniach:
Dla Członków Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego i członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji wstęp wolny, pozostałych uczestników prosimy o min. 10 PLN wsparcia naszych Celów Statutowych. Problemy z kaską? – rozumiemy i prosimy o „zrekompensowanie” radością ze wspólnego spotkania oraz swoją aktywnością w dyskusji po części oficjalnej 🙂

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: