(archiwalne) Michał Tokarzewski-Karaszewicz – 22 maja 1964 – dzień cielesnego wyzwolenia

(wpis archiwalny – spotkanie odbyło się 22 maja 2021)

Michał Tokarzewski-Karaszewicz, Jerozolima 1943 (Wikipedia)

Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz – postać Polskim Patriotom i Psychotronikom szczególnie bliska.

Poniżej fragment o Drugiej Pasji MTK obok nieustannego “ofiarowania się” Duchowi Narodu Polskiego 🙂

(tu o gen. Michale Tokarzeskim-Karaszewiczu jako bohaterze walki narodowo-wyzwoleńczeń Polaków – link)

Posiadając odpowiednią pozycję i prestiż społeczny, Tokarzewski poświęcał się swoim niecodziennym zainteresowaniom, czyli teozofii i masonerii.

Ponieważ Kościół katolicki nie zaspokajał potrzeb duchowych generała, sam próbował szukać klucza do zrozumienia miejsca człowieka w naturze.


W 1921 r. wstąpił do wileńskiej loży masońskiej im. Tomasza Zana. Zdaniem biografa generała Daniela Bargiełowskiego skłoniły go do tej decyzji socjalistyczne przekonania i pragnienie dokonania zmian społecznych poprzez ukształtowanie etyczne obywateli.
Wolnomularstwo, którego podstawowym przesłaniem był kult rozumu i tolerancja religijna, było dla niego wyborem oczywistym.

Więcej we fragmencie trójtomowego dzieła o gen. Michale Tokarzewskim-Karasiewiczu autorstwa Daniela Bargiełowskiego “Po trzykroć pierwszy”
Pozwalamy sobie przedstawić ten fragment gdyż ta wspaniała publikacja Pana Bargiełowskiego jest praktycznie niedostępna

Tu więcej o Autorze (link)

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra “Dworzec Wileński”
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ i nasze DANE KONTAKTOWE

Print Friendly, PDF & Email