(archiwalne) Michał Tokarzewski-Karaszewicz – 59 rocznica „wyzwolenia”

22 maja 1964 roku
gen. Michał Tokarzewski-Karasiewicz
w marokańskiej Casablance nad Oceanem Atlantyckim,
rozstał się ze swoim, jakże bogatym w idee i wydarzenia, ziemskim życiem.

Michał Tokarzewski-Karaszewicz, Jerozolima 1943 (Wikipedia)

Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz – postać Polskim Patriotom i Psychotronikom szczególnie bliska.

Poniżej fragment o Drugiej Pasji MTK obok nieustannego „ofiarowania się” Duchowi Narodu Polskiego

Posiadając odpowiednią pozycję i prestiż społeczny, Tokarzewski poświęcał się swoim niecodziennym zainteresowaniom, czyli teozofii i masonerii.

Ponieważ Kościół katolicki nie zaspokajał potrzeb duchowych generała, sam próbował szukać klucza do zrozumienia miejsca człowieka w naturze.


W 1921 r. wstąpił do wileńskiej loży masońskiej im. Tomasza Zana. Zdaniem biografa generała Daniela Bargiełowskiego skłoniły go do tej decyzji socjalistyczne przekonania i pragnienie dokonania zmian społecznych poprzez ukształtowanie etyczne obywateli.


Wolnomularstwo, którego podstawowym przesłaniem był kult rozumu i tolerancja religijna, było dla niego wyborem oczywistym.


Jak wskazują odkryte przez nas dokumenty – MTK został on pod koniec lat dwudziestych wprowadzony w tajniki starożytnych misteriów egipskich oraz przyjęto Go do ekskluzywnego – otoczonego nawet wśród teozofów aurą sekretności – bractwa pod nazwą The Egyptian Rite of the Ancient Mysteries, a w latach pięćdziesiątych, w Londynie, powołany będzie nawet do jego dziewięcioosobowego ciała kierowniczego – The Sovereign Sanctuary, czyli do „Najwyższej Świątyni

Autor przekazuje przy tym cenną informację (potwierdzoną nam zresztą także przez Władysława i Elżbietę Bocheńskich): „Loża »Św. Graala« grupowała członków przejawiających większe zainteresowanie dla zagadnień społecznych niż problemów okultystycznych”. Otóż to! Teraz dopiero – po uzyskaniu podanej wyżej wiadomości – wiele spraw staje się dla nas jasnych. Tokarzewski – jak się okazuje – pogrążywszy się w ezoterię, nie przestawał ani przez moment myśleć o sytuacji społeczno-politycznej kraju. Wręcz przeciwnie, o tyle się w problemy okultystyczne zagłębiał, o ile mu ułatwiały one zrozumienie zarówno siebie samego, jak i pomagały odnajdować dla się miejsce w nowej, powojennej rzeczywistości, ciągle jeszcze dalekiej od zrealizowania marzeń o „szklanych domach” z Przedwiośnia. Stąd też – wolno domniemywać – tak w loży „Św. Graala”, jak i w całym kręgu teozoficzno-masońskim skupiał on wokół siebie osoby o radykalnych poglądach społecznych, zarazem zaś i o piłsudczykowskiej orientacji; czyli jednostki szukające nierewolucyjnych dróg przebudowy systemu.

„Do Ciebie Duchu Dziejów państwowości Polskiej i
do Ciebie narodu polskiego Królu Duchu zwracamy się.

Chcemy, by naród nasz urastał i doskonalił się w słowo Prawdy o Was i
w czynie urzeczywistniania Waszej Prawdy o Polsce, naszej Rzeczpospolitej.

Potęgą Swej Mocy usilcie nas na służbę Wam,

kierujcie nami Mądrości Waszej Światłem i
niech promieniuje poprzez nas na Polskę całą Światło Waszej
nieustającej, wszechogarniającej Miłości.

Wszystkiemu pokój,
entuzjazm współtworzenia w służbie narodów zbratania.
Amen. Amen.Amen”

(inwokacja autorstwa Michała Tokarzewskiego Karaszewicza)Więcej we fragmencie trójtomowego dzieła o gen. Michale Tokarzewskim-Karasiewiczu autorstwa Daniela Bargiełowskiego „Po trzykroć pierwszy”
Pozwalamy sobie przedstawić ten fragment gdyż ta wspaniała publikacja Pana Bargiełowskiego jest praktycznie niedostępna

Tu więcej o
DANIELU BARGIEŁOWSKIM
Autorze książek o gen. Michale Tokarzewskim-Karaszewiczu (link)

W poniedziałkowy, wspomnieniowy wieczór o gen. Michałe Tokarzewski-Karaszewiczu poprowadzi „ziomal” 😉
Grzegorz Komorowski

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:

Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: