(archiwalne) Michał Tokarzewski-Karaszewicz – 22 maja 1964 – dzień cielesnego wyzwolenia

(wpis archiwalny – spotkanie odbyło się 22 maja 2021)

Michał Tokarzewski-Karaszewicz, Jerozolima 1943 (Wikipedia)

Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz – postać Polskim Patriotom i Psychotronikom szczególnie bliska.

Poniżej fragment o Drugiej Pasji MTK obok nieustannego “ofiarowania się” Duchowi Narodu Polskiego 🙂

(tu o gen. Michale Tokarzeskim-Karaszewiczu jako bohaterze walki narodowo-wyzwoleńczeń Polaków – link)

Posiadając odpowiednią pozycję i prestiż społeczny, Tokarzewski poświęcał się swoim niecodziennym zainteresowaniom, czyli teozofii i masonerii.

Ponieważ Kościół katolicki nie zaspokajał potrzeb duchowych generała, sam próbował szukać klucza do zrozumienia miejsca człowieka w naturze.


W 1921 r. wstąpił do wileńskiej loży masońskiej im. Tomasza Zana. Zdaniem biografa generała Daniela Bargiełowskiego skłoniły go do tej decyzji socjalistyczne przekonania i pragnienie dokonania zmian społecznych poprzez ukształtowanie etyczne obywateli.
Wolnomularstwo, którego podstawowym przesłaniem był kult rozumu i tolerancja religijna, było dla niego wyborem oczywistym.

Więcej we fragmencie trójtomowego dzieła o gen. Michale Tokarzewskim-Karasiewiczu autorstwa Daniela Bargiełowskiego “Po trzykroć pierwszy”
Pozwalamy sobie przedstawić ten fragment gdyż ta wspaniała publikacja Pana Bargiełowskiego jest praktycznie niedostępna

Tu więcej o Autorze (link)

Ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra “Dworzec Wileński”
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ i nasze DANE KONTAKTOWE

Print Friendly, PDF & Email