Nauczanie Radiestezji – kompetencje

wobec faktu, iż Radiestezji, jej teorii i praktycznego zastosowania, jest ogromna ilośćPolskie Towarzystwo Psychotroniczne zaznacza, iż każdy wykład jest „obciążony lub wzbogacony” autorskim podejściem do tematu.

Oczywistym jest, że wobec braku jednoznacznych, obiektywnych badań, żadne środowisko, ani żaden radiesteta nie jest i nie powinien mienić się wyrocznią w dziedzinie radiestezji. „Prawidłowa” radiestezja to ta, która jest SKUTECZNA.

Problem opisał w swojej książce wydanej w lipcu 2020 nasz Kolega Tomasz Sitkowski. Polecamy lekturę – również obarczoną specyficznym podejściem Autora do tematu; m.in. Autor neguje „święty Graal” Radiestezji jakim jest „radiestezja mentalna” określając ją (jej źródło informacji) w przepięknie romantyczny sposób duszek pępuszek, który to termin chyba powinniśmy na stałe wprowadzić do Radiestezji, by nie była ona aż tak poważna w swoich niezliczonych, żarliwie bronionych przez niektórych, koncepcjachAutor forsuje swoją, w jakiś sposób sprzeczną z pierwszą częścią książki, teorię „impulsu elektrycznego” ale omawia również inne ogólne, istotne zagadnienia jak skale pomiarowe i ich wieloznaczność, tzw. „dobre i złe promieniowanie”, miejsca mocy, metodykę pomiarów itd. – ZACHĘCAMY DO LEKTURY bo już sam tytuł jest przewrotny 😀

http://www.astrum.wroc.pl/pokaz_ksiazke.php?isbn=9788366382442

Książka dostępna w wielu księgarniach i różnych cenach (google).

Inne publikacje Autora

…i u nas już najnowsza książka kolegi Tomasza:

Nasze uwagi o „Radiestezja dla dociekliwych”:

„Radiestezja dla dociekliwych”, to kolejna, czwarta już książka autorstwa Tomasza Sitkowskiego, z zakresu popularyzacji radiestezji. Stanowi ona podsumowanie doświadczeń autora, z okresu 30 lat zajmowania się tą dziedziną. Tomasz Sitkowski urodził się w 1950 roku. Ponad 20 lat był pracownikiem naukowo badawczym. W 1986 uzyskał tytuły naukowe, doktora nauk rolniczych oraz kandydata nauk technicznych.

Książka przeznaczona jest zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących radiestetów, szczególnie jednak dla tych wszystkich, którzy są dociekliwi w dochodzeniu do prawdy o tej dziedzinie i nie chcą ograniczać swojej wiedzy tylko od informacji pozyskanych z typowych podręczników oraz kursów. Z tego też względu dobrze by było, aby pozycja ta mogła znaleźć miejsce w domowych biblioteczkach każdego, dociekliwego radiestety.

Książka odróżnia się od innych podręczników o radiestezji nieco odmiennym sposobem opisu tej dziedziny. Na początku zamieszczono opis tradycyjnego wyobrażenia radiestezji, zgodny z powszechnie przyjętymi zasadami. Następnie zaprezentowano próbę nowej interpretacji oraz krytycznej oceny takich tematów jak:

 • różnicy między metodą fizyczną i mentalną;
 • systemów pomiarowych Bovisa i BSM;
 • pojęcia tzw. „dobrego promieniowania”;
 • polemiki na temat uznawania radiestezji za naukę;
 • uwagi na temat ekranowania zadrażnień radiestezyjnych;
 • smogu elektromagnetycznego;
 • radiestezji terapeutycznej;
 • promieniowanie towarzyszące, w tym towarzyszące promieniowaniu radioaktywnemu oraz elektromagnetycznemu;
 • na końcu książki załączony jest opis trzech badań własnych autora na temat radiestezji, wzorowanych na metodyce opisu prac naukowo badawczych.

Autor proponuje również inne nowości:

 • opracowaną przez siebie metodykę obrazowego prezentowania wyników badań;
 • opis badań radiestezyjnych na wzór prac naukowo badawczych;
 • zastosowanie obiektywnych mierników do oceny bodźców, których nie można zbadać metodą radiestezyjną w mentalny sposób.

Zaproponowany zakres opisu zagadnień radiestezyjnych w dużym stopniu wyczerpuje nowe pomysły na interpretację poszczególnych działów tej dziedziny. Książka stanowi ciekawą pozycję na temat nowego sposobu wyobrażenia o dziedzinie radiestezji.

Podsumowując

To co zdecydowanie wyróżnia książkę ze sporej rzeszy publikacji o Radiestezji:

 • Autor, chyba po raz pierwszy, poruszył krytykę ustalonych tematów tabu, takich jak: „dobre promieniowanie”, „promieniowanie towarzyszące”, „promieniowanie radioaktywne”, pojęcie „energii” w radiestezji”, itp.
 • Autor zdecydowanie sprzeciwił się tezie o wykrywaniu i ekranowaniu przez radiestetów promieniowania EM.
 • od około 20 lat książki, które wydawano, były wyłącznie autorstwa Mateli i jego uczniów, a Autor, Tomasz Sitkowski pozwolił sobie skrytykować Radiestezję wg Bovisa oraz kontynuatorów i zwolenników tejże. Autor uznaje „radiestezję wg Mateli” jako odwrócenie rzeczywistości i radiestezję bajkową, a poza tym twierdzi, że dobrze by było, aby Radiestezja wróciła do stanu sprzed ekspansji teorii Bovisa i jego kontynuatorów. Niektórzy bowiem mogą uznawać, że innej Radiestezji, oprócz teorii Bovisa, nie ma;
 • Autor napisał rozdział, może też kontrowersyjny dla niektórych, że Radiestezja nie ma nic wspólnego z nauką.
 • Autor dał też przykłady prac badawczych, których, żaden inny autor, Matela czy Królicki, nie dał do tej pory.
 • generalnie, w książce jest dużo zaczepnych tematów, których nie ma i nie było dotychczas w książkach innych autorów.

Tomasz Sitkowski jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji; od czterech lat zajmuje się popularyzacją radiestezji pisząc artykuły i publikacje książkowe z zakresu tej dziedziny. W październiku 2022 SRR przyznało Mu tytuł Rzeczoznawczy II Stopnia (z 3) – kryteria i oceny tychże tytułów są wyłączną, wewnętrzną domeną tego stowarzyszenia i nie podlegają weryfikacji innych środowisk zajmujących się Radiestezją.

ZAPRASZAMY DO LEKTÓRY oraz do ewentualnego dialogu z Autorem tsitkowski@wp.pl lub dyskusji w Fb Grupie PTP


WAHADŁO W RADIESTEZJI

Celem książki jest przekazanie czytelnikowi w logiczny i racjonalny sposób podstaw rozumienia i stosowania przez Autora wahadła radiestezyjnego, aby nie dopuścić do magicznego widzenia tego przedmiotu.

Zdaniem autora, wahadło należy traktować jako podstawowy przyrząd radiestezyjny, a nie jako magiczne wahadełko do wykrywania i rozwiązywania wszelkich problemów. Jest ono zwykłym przedmiotem, który pełni rolę wskazówki do obsługi biologicznego przyrządu, którym jest organizm radiestety. Wahadło służy radiestecie do rozpoznawania i oceny oddziałujących na nas bodźców fizycznych z otoczenia lub poleceń wydawanych przez nasz umysł nieświadomy.

W książce przekazano podstawowe wiadomości na temat teorii i praktyki zastosowania wahadła radiestezyjnego w rozumieniu i praktyce Autora. Określono jego definicję, zaprezentowano różne rodzaje wahadeł, metodykę posługiwania się wahadłem w radiestezji fizycznej i mentalnej oraz zastosowanie w różnego rodzaju badaniach radiestezyjnych.

Książkę można uznać, za podstawowe i wyczerpujące kompendium koncepcji Autora na temat rozumienia i stosowania wahadła radiestezyjnego, przeznaczoną zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych radiestetów oraz sympatyków tej dziedziny.


RADIESTEZJA FIZYCZNA
Podstawy badań geotronicznych

W książce Autor przedstawia stosowane m.in. przez siebie metody badania zadrażnień radiestezyjnych pochodzenia ziemskiego, za pomocą metody fizycznej.

Zdaniem autora, wszelkie ruchy wahadła powstające pod wpływem ziemskich oddziaływań, powodowane są wyłącznie przez oddziaływanie fizycznych bodźców na organizm radiestety.

Autor uzasadnia, że do przeprowadzenia badań geotronicznych nie potrzeba być jasnowidzem, ani korzystać z zasad radiestezji mentalnej, to znaczy nie należy układać specjalnych konwencji, ani umów mentalnych oraz nie zadawać żadnych pytań do podświadomości. Wystarczy stosować prostą metodę wykrywania i lokalizacji bodźców geopatycznych opisaną w książce.

Wykryte za pomocą metody fizycznej oddziaływania służą do oceny radiestezyjnej terenu. Możemy zauważyć występowanie, określać lokalizację, kierunek przebiegu oraz szerokość pasm zadrażnień radiestezyjnych. Uzyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do lokalizacji odwiertu pod studnię, miejsc szkodliwych dla naszego zdrowia oraz do bezpiecznego przebywania ludzi podczas snu, pracy i odpoczynku.

W książce Autor zaprezentował szczegółowy opis stosowanej m.in. przez siebie metodyki radiestezji fizycznej oraz sposób jej nauki, do stosowania przez zainteresowanych radiestetów i zwolenników.


RADIESTEZJA MENTALNA.

Książka stanowi próbę zmierzenia się autora z krytyczna oceną metody mentalnej powszechnie stosowanej w radiestezji.

W radiestezji mentalnej powszechnie zakłada się, że ruch wahadła czy różdżki powstaje pod wpływem sygnałów wysyłanych przez podświadomość. Wystarczy, że radiesteta zada pytanie, by po chwili otrzymać prawdziwą i wiarygodną odpowiedź. W ten sposób radiestezja mentalna jawi się jako metoda prosta, łatwa i przyjemna, która zapewnia nam odpowiedź na wszelkie pytania, niezależnie od miejsca, czasu i przestrzeni.

Autor stara się odpowiedzieć, czy radiestezja mentalna rzeczywiście spełnia wszystkie pokładane w niej nadzieje i dochodzi do wniosku, że można mieć szereg usprawiedliwionych zarzutów do tej metody.

W książce zostały opisane następujące zagadnienia:

 • różnice między radiestezją mentalną i fizyczną;
 • podstawowe zasady dotyczące metody mentalnej;
 • fundamentalne prawa dotyczące ruchu przyrządów radiestezyjnych;
 • mity dotyczące metody mentalnej i stosowanych w niej złudzeń;
 • obszary praktycznego zastosowania radiestezji mentalnej;
 • błędy popełniane w metodzie mentalnej.

Autor przestrzega przed bezkrytycznym przyjmowaniem wszystkich założeń metody mentalnej. Zaleca stosowanie przy tym logicznego podejścia do tej metody.


RADIESTEZJA OD PODSTAW

W książce „Radiestezja od podstaw”, autor przedstawia swój model fenomenu radiestezji od samego początku, to jest od nieznanych nam procesów zachodzących w ciele radiestety, które uzewnętrzniają się w postaci tak zwanego odruchu różdżkarskiego i wahadlarskiego.

Odruch ten stanowi bezwiedną reakcje organizmu, która spowodowana jest oddziaływaniem zewnętrznych lub wewnętrznych bodźców. Reakcja ta zachodzi przy udziale układu nerwowego. Do uzyskania zjawiska odruchu niezbędne jest wytworzenie impulsu nerwowego. W modelu Autora, impuls ten powstaje w wyniku oddziaływania na nas nieuświadomionych bodźców. Wytworzony impuls nerwowy przekazywany jest do docelowego miejsca, w którym ma wywołać odpowiednią reakcję organizmu. W tym wypadku do ręki radiestety i wywołuje powstanie ruchu wahadła i różdżki.

Bez specyficznego pobudzenia naszego organizmu przez bodźce radiestezyjne nie może dojść do wytworzenia impulsu nerwowego, który warunkuje powstanie odruchu, powodującego uruchomienie ruchu różdżki i wahadła w rękach radiestety.

W ten sposób Autor stara się analizować przyczyny radiestezji w nowy, odmienny sposób od dotychczasowych hipotez i domniemań.

W książce dokonano analizy dwóch różnych wyobrażeń na temat sposobu odbioru i oceny bodźców radiestezyjnych, w postaci proporcjonalnej i odwrotnie proporcjonalnej metody. Dokonano krytycznej oceny metody radiestezji lansowanej przez zwolenników i kontynuatorów idei Bovisa, znajdując i ukazując jej słabe punkty.

Dokonano przeglądu podstawowych przyrządów radiestezyjnych, przedstawiono różne metody badań radiestezyjnych, omówiono sposób wyboru „dobrego miejsca” oraz określono podstawowe cechy jakim powinien cechować się dobry radiesteta.

Książka stanowi przykład ciekawej, nowej prezentacji zjawiska radiestezji, odmiennej od  większości utartych poglądów wielu innych autorów.


WSPÓŁCZESNE RÓŻDŻKARSTWO I RADIESTEZJA
Podręcznik skutecznej pracy z różdżką

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: