Psychemetria wyjaśnienie pojęcia

By nie brać udziału w rozbudowie “Wieży Babel”, czyli używania nazw do różnych, nie mających poza semantyką ze sobą nic wspólnego proponujemy różnicować pojęcia:

  • psychometria – dziedzina nauk psychologicznych
  • psychemetria – metoda wartościowania, parametryzowania czy matematyzowania w Radiestezji

Ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra “Dworzec Wileński”
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ i nasze DANE KONTAKTOWE

Print Friendly, PDF & Email