STIKO (nie)zalecenia szczepień przeciw SARS-CoV-2 z 10 czerwca 2021

STIKO: Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut

Należy dokończyć serie szczepień, które rozpoczęły się już u niektórych 16-17 latków.

Szczepienia dzieci i młodzieży (12-17 lat) zaleca się jedynie:

 • ze względu na zakładane zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u dzieci z niżej podanymi schorzeniami,
 • za zaleceniem lekarza prowadzącego;
 • za zgodą opiekunów, po zapoznaniu się z ryzykiem związanym ze szczepieniem;
 • za zgodą osoby szczepionej, po zapoznaniu się z ryzykiem związanym ze szczepieniem;
 • szczepionką mRNA Comirnaty (BioNTech / Pfizer);
 • dwie dawki szczepionki należy podać w odstępie 3–6 tygodni.

Schorzenia mogące sugerować konieczność szczepienia:

 • otyłość (> 97 % indeksu BMI);
 • wrodzony lub nabyty niedobór odporności lub odpowiednia immunosupresja;
 • wrodzone sinicze wady serca (saturacja O2 <80%);
 • ciężka niewydolność serca;
 • ciężkie nadciśnienie płucne;
 • przewlekłe choroby płuc z uporczywym upośledzeniem funkcji płuc;
 • przewlekła niewydolność nerek;
 • przewlekłe choroby neurologiczne lub nerwowo-mięśniowe;
 • złośliwe choroby nowotworowe;
 • trisomia 21;
 • choroby syndromiczne z ciężkim upośledzeniem;
 • cukrzyca **

  Przebyte choroby nie są klasyfikowane według znaczenia.
  ** Istnieje zwiększone ryzyko w przypadku cukrzycy, która nie jest dobrze kontrolowana przy wartościach HbA1c > 9,0%.

Dodatkowo, ze względów społecznych może być uzasadniona potrzeba szczepienia dzieci i młodzieży gdy:

 • mają nieunikniony, częsty kontakt z osobami zagrożonymi ciężkim przebiegiem CoViD-19 np. osobami o obniżonej odporności immunologicznej w wyniku choroby lub terapii;
 • są lub mogą być narażone na wyjątkową ekspozycję patogenów SARS-CoV-2

poza nielicznymi, wymienionymi przypadkami
STIKO NIE zaleca
szczepienia dzieci i młodzieży

Brak rekomendacji STIKO (i tego typu organów) może być podstawą do żądania odszkodowań od lekarzy i instytucji po wymuszonych presją społeczną szczepieniach.
Podobne postępowania mogą mieć miejsce w Polsce, gdyż preparaty inżynierii genetyczne, szczególnie tzw. wektorowe, mają w dalszym ciągu jedynie dopuszczenie warunkowe.

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra “Dworzec Wileński”
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ i nasze DANE KONTAKTOWE

Print Friendly, PDF & Email