STIKO (nie)zalecenia szczepień przeciw SARS-CoV-2 z 10 czerwca 2021

STIKO: Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut

Należy dokończyć serie szczepień, które rozpoczęły się już u niektórych 16-17 latków.

Szczepienia dzieci i młodzieży (12-17 lat) zaleca się jedynie:

 • ze względu na zakładane zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u dzieci z niżej podanymi schorzeniami,
 • za zaleceniem lekarza prowadzącego;
 • za zgodą opiekunów, po zapoznaniu się z ryzykiem związanym ze szczepieniem;
 • za zgodą osoby szczepionej, po zapoznaniu się z ryzykiem związanym ze szczepieniem;
 • szczepionką mRNA Comirnaty (BioNTech / Pfizer);
 • dwie dawki szczepionki należy podać w odstępie 3–6 tygodni.

Schorzenia mogące sugerować konieczność szczepienia:

 • otyłość (> 97 % indeksu BMI);
 • wrodzony lub nabyty niedobór odporności lub odpowiednia immunosupresja;
 • wrodzone sinicze wady serca (saturacja O2 <80%);
 • ciężka niewydolność serca;
 • ciężkie nadciśnienie płucne;
 • przewlekłe choroby płuc z uporczywym upośledzeniem funkcji płuc;
 • przewlekła niewydolność nerek;
 • przewlekłe choroby neurologiczne lub nerwowo-mięśniowe;
 • złośliwe choroby nowotworowe;
 • trisomia 21;
 • choroby syndromiczne z ciężkim upośledzeniem;
 • cukrzyca **

  Przebyte choroby nie są klasyfikowane według znaczenia.
  ** Istnieje zwiększone ryzyko w przypadku cukrzycy, która nie jest dobrze kontrolowana przy wartościach HbA1c > 9,0%.

Dodatkowo, ze względów społecznych może być uzasadniona potrzeba szczepienia dzieci i młodzieży gdy:

 • mają nieunikniony, częsty kontakt z osobami zagrożonymi ciężkim przebiegiem CoViD-19 np. osobami o obniżonej odporności immunologicznej w wyniku choroby lub terapii;
 • są lub mogą być narażone na wyjątkową ekspozycję patogenów SARS-CoV-2

poza nielicznymi, wymienionymi przypadkami
STIKO NIE zaleca
szczepienia dzieci i młodzieży

Brak rekomendacji STIKO (i tego typu organów) może być podstawą do żądania odszkodowań od lekarzy i instytucji po wymuszonych presją społeczną szczepieniach.
Podobne postępowania mogą mieć miejsce w Polsce, gdyż preparaty inżynierii genetyczne, szczególnie tzw. wektorowe, mają w dalszym ciągu jedynie dopuszczenie warunkowe.

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: