Stowarzyszenie Badaczy, Rzeczoznawców i Miłośników Psychotroniki

Rok 1976, 27 września (poniedziałek) – krótko o historii Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego:

Ψ Jako podmiot prawny zrzeszający i reprezentujący polskie środowisko psychotroników stanowimy nieprzerwaną kontynuację zarejestrowanego jesienią 1976 roku w Warszawie Stowarzyszenia Radiestetów – Radomska 4. Powołała je grupa osób działających w Sekcji Psychotroniki Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, która to z kolei miała swoje korzenie w utworzonej pod koniec 1972 roku Międzynaukowej (międzydyscyplinarnej) Sekcji Parapsychologicznej Klubu „3 Kontynenty” powołanej głównie z inicjatywy Lecha Emfazego Stefańskiego i Bogusława Choińskiego. Był to najprawdopodobniej pierwszy sformalizowany przejaw działalności psychotronicznej w PRL. Kontynuowany był duch Polskiego Towarzystwa Parapsychologicznego powstałego w 1938 roku ze zjednoczenia wielu organizacji okresu II Rzeczypospolitej. Organizacje tamtego czasu to między innymi: Polskie Towarzystwo Badań Psychicznych, Warszawskie Towarzystwo Psychofizyczne, Polskie Towarzystwo Metapsychiczne, Polskie Stowarzyszenie Metapsychiczne. Nazwiska tamtego czasu to między innymi: Alfons Crawier, Prosper Szmurło, Tadeusz Sokołowski.

Zebranie założycielskie rozpoczęło (wg. protokołu) o godz. 16:30 dnia 27 września 1976 w Warszawie, w lokalu „Domu Technika” przy ul. Czackiego 3/5. Na sali obecnych 20 osób, Na liście obecnych również mgr. Lech (Emfazy) Stefański z wpisanym „miejscem pracy” Towarzystwo Cybernetyczne (!). Przewodniczył Stefan Homan, a na sekretarza zebrania wybrano Józefa Świecińskiego.

Lista obecności Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie
27-IX-1976 str. 1 z 2 (adresy blurowane)
Lista obecności Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie 27-IX-1976 str. 2 z 2 (adresy blurowane)
Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie 27-IX-1976 str. 1 z 1
Pismo przewodnie wniosku o wpis Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie 27-IX-1976 str. 1 z 1
Anonimowa notatka w aktach dot. rejestracji. Najprawdopodobniej o złożeniu wniosku o wpis Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie
Zgłoszenie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Radiestetów w dniu 26 listopada 1976 po Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 listopada 1976 w Pałacu Kultury i Nauki
Lista członków Zarządu Stowarzyszenia Radiestetów wybranych przez Walne Zebranie Członków w dniu 18 listopada 1976 w Pałacu Kultury i Nauki (adresy blurowane)
Fragment zatwierdzonego przez władze Statutu Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie

Kolejne re-rejestracje Stowarzyszenia Radiestetów wymuszone zmianami prawa

Re-rejestracja w 1980 storna 1 z 3
Re-rejestracja w 1980 storna 2 z 3
Re-rejestracja w 1980 storna 3 z 3


Ψ W związku z rosnącą liczbą członków reprezentujących inne dziedziny psychotroniki niż radiestezja, z inicjatywy ówczesnego prezesa Lecha Emfazego Stefańskiego (oraz, między innymi:  Jacka Papiewskiego, Jerzego Prokopiuka) w grudniu 1983 roku, Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przekształceniu, z dniem 1 stycznia 1984, SRW w Towarzystwo Psychotroniczne.

Jedna ze stron listy Członków na Walne Zebranie przekształceniowe „Stowarzyszenia Radiestetów” w „Towarzystwo Psychotroniczne”

Ψ W marcu 1987, by zdecentralizować koordynowanie niezwykle popularnego w tamtym czasie ruchu psychotronicznego, dokonano przekształcenia TP w Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, które w którymś momencie zarządzało nawet 24 oddziałami regionalnymi.

Przekształcenie Towarzystwa Psychotronicznego w Polskie Towarzystwo Psychotroniczne
Jedna z list roboczych-adresowych federacji (PTP) – przypominamy, to czas kiedy Windows był w wersji 1.0, a PC kosztował fortunę i w PRL był niedostępny. Przeglądając archiwa PTP nabiera się uznania dla pracy konsekwencji i naszych poprzedników 🙂
Jeden z niekończącej się „papirologii”, ale o tyle cenna, że zawiera definicje i własnoręczny podpis nieodżałowanego, zmarłego dużo, dużo za wcześnie w 1985 roku Jacka Papiewskiego, wspaniałego radiestety i niezwykle utalentowanego adepta techniki DU (doskonalenia umysłu) propagowanej przez Lecha Emfazego Stefańskiego
Przy okazji, świadkowie historii – codzienność PRL-u przykład 1 z 3
Przy okazji, świadkowie historii – codzienność PRL-u przykład 2 z 3
Przy okazji, świadkowie historii – codzienność PRL-u przykład 3 z 3

Ψ Znajdująca się w mniejszości, część ambitnej grupy radiestetów, w dużej mierze z inicjatywy wybitnej radiestetki Ewy Wilczyńskiej, postanowiła zarejestrować własne stowarzyszenie. 6 sierpnia 1992 roku powołano Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji (SRR). W tym czasie prowadzenie PTP przejął Zarząd pod przewodnictwem równie silnej osobowości, wybitnej radiestetki i bioterapeutki Zofii Telesińskiej-Bratek, która kierowała PTP od 1989 roku do swojej nagłej śmierci w dniu 12 lutego 2017. Pamiętamy Ją jako człowieka wielkiego serca, nauczyciela i duchowego doradcę.

ciąg dalszy wpisu o historii PTP lata 1992 – 2021 nastąpi – prosimy o wyrozumiałość

Sporo ze „złotego okresu” Psychotroniki w Polsce zebrał
współtwórca Akademii Życia
Jerzy Kiersz
link do 77 wspomnieniowych zapisków

Ψ Obecnie, jako Zarząd, staramy się dorównać zapałowi i pasji wszystkich poprzedników prowadzących nasze Stowarzyszenie przez te minione dekady lat i pokoleń. Mottem naszych działań są nasze Cele Statutowe:

  1. Poznawanie i badanie zjawisk psychotronicznych i pokrewnych oraz wypracowanie i rozwijanie metod racjonalnego wykorzystania tych zjawisk dla dobra ogółu społeczeństwa.
  2. Upowszechnianie wiedzy psychotronicznej dla rozwoju psychofizycznego człowieka, a także konieczności ochrony środowiska biologicznego.
  3. Rozwijanie u osób zainteresowanych ich zdolności psychotronicznych i innych pokrewnych zdolności, m.in. do tzw. „paranormalnego” odbioru informacji, poprzez stosowanie ćwiczeń psychotronicznych.
  4. Wykorzystywanie metod psychotronicznych do podnoszenia sprawności psychofizycznej osób.
  5. Prowadzenie badań w zakresie psychotroniki i zagadnień pokrewnych.

Stowarzyszenie, przy zachowaniu swojej osobowości prawnej, zmieniało nazwę:

  • Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie
  • Towarzystwo Psychotroniczne
  • Polskie Towarzystwo Psychotroniczne


Polskie Towarzystwo Psychotroniczne prowadzi działalność statutową i gospodarczą z zakresu psychotroniki. 
Jesteśmy organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057139. REGON: 001256010, NIP: 5260001795

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i pragniemy by miało „własny charakter” wynikający z celów statutowych oraz działania, nie obciążony cechami osobowymi prowadzących stowarzyszenie. Zarząd działa na zasadzie wolontariatu i siłą niedoskonałej natury ludzkiej członkowie Zarządu mogą czasami prezentować się i reagować jak postacie z obrazu Jean Eugene Bulanda – wtedy prosimy o wyrozumiałość 🙂
Niezbędne informacje o prowadzących Stowarzyszenie są oczywiście dostępne na stronach Krajowego Rejestru Sądowego pod naszym nr Rejestru KRS jak wyżej.

UWAGA: Polskie Towarzystwo Psychotroniczne nie może gwarantować, że osoby, których dane personalne czy kontaktowe znajdują lub znajdowały  się na stronie psychotronicy.org czy mediach społecznościowych, świadczone usługi zawsze wykonają w jakości czy bezpieczeństwie jakich od nich wszyscy oczekujemy. Pozytywne wypowiedzi o tych osobach nie są rekomendacjami medycznymi w jakiejkolwiek formie. Zawsze prosimy pamiętać, iż poruszamy się w obszarach najczęściej nie badanych lub wręcz negowanych przez niektóre środowiska akademickie.

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne gwarantuje wysoką jakość szkoleń prowadzonych według zatwierdzonego programu zajęć i przez wykładowców, którym powierzyliśmy prowadzenie tych zajęć.

Niniejsza strona „psychotronicy.org” jaki i związane z nią konto na FB, redagowane są przez Wiceprezesa PTP i z oczywistych względów praktycznych/organizacyjnych nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Zarządu PTP, poza wpisami, które jednoznacznie powołują się na uchwałę Zarządu w danej kwestii.

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: