08. online

11 postów

To oczywiście grupa wydarzeń organizowanych online w całości lub w trybie „hybrydowym” ;) zarówno ze względów sanitarnych jak i dostępności lub wirtualności miejsca zdarzenia.