Opinia PTP – KAN2020

Na niniejszej stronie zamieszczamy wyniki badań zespołu członków Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego z zakresu radiestezji, geomancji, sensoryki pozazmysłowej i bioenergoterapii, przeprowadzanych od maja 2020 do chwili obecnej (opinia jest na bieżąco uzupełniana), urządzeń nadesłanych przez:

Kazimierz Andrzej Nadarkiewicz
ur. 13 lutego 1948 we Wrocławiu
tel. +48 505 137 267 e-mail: akuimed@gmail.com

Wszelkie prawa do prezentowanych urządzeń ma ich w.w. Autor. Wszelkie pytania w ich sprawie jak i pozwolenia do używania zamieszczonych tu informacji (również zdjęć) o urządzeniach prosimy kierować do w.w. Autora. Polskie Towarzystwo Psychotroniczne nie udostępnia powierzonych urządzeń osobom trzecim.

Poniżej opiniowane urządzenia, których ostateczne nazwanie/określenie pozostawiamy Autorowi, oznaczamy terminami roboczymi i możliwie neutralnymi „KAN2020.(kolejna cyfra urządzenia/konstrukcji)”

.

KAN2020.1

Stan na dzień 20 lipca 2020 14:25

Urządzenie KAN2020.1 jest strukturą przestrzenną, „nietrwałą”, „spojoną” wzajemnymi oddziaływaniami elementów magnetycznych wchodzących w jej skład jak niżej:

 • magnetycznych walców o długości 100 mm i średnicy 6 mm otulonych kolorowymi powłokami
 • magnetycznych kulek o średnicy 12 mm
 • talerza z przeźroczystego tworzywa sztucznego z wykreślonym pentagramem, którego wierzchołki wyznaczają gniazda z w sposób trwały umieszczonymi magnetycznymi kulami o średnicy 12 mm

Dotychczasowe, prowadzone w sposób ciągły badania i obserwacje wskazują na następujące cechy KAN2020.1:

 1. silne oddziaływanie kształtu o bardzo zróżnicowanym charakterze i o dużym promieniu/sferze oddziaływania. Promień bezpośredniego oddziaływania to ok. 6 m, ale „obecność” KAN2020.1 rzędu kilkudziesięciu metrów w zależności od przeszkód architektonicznych;
 2. bardzo silna interakcja ze strukturami geomantycznymi (siatki, zaburzenia pochodzące z podziemnej filtracji naturalnej tzw. cieki/żyły wodne);
 3. silna propagacja obecności KAN2020.1 w siatkach geomantycznych inaczej geopatycznych.
 4. silne zróżnicowanie promieniowania kształtu w sferze oddziaływania odzwierciedlające w pewnym stopniu „ostrość/kanciastość” budowy KAN2020.1 – stąd nasze zalecenie jak w punkcie 5;
 5. występowanie znaczących różnorodności cech oddziaływania kształtu jak np. kolorów radiestezyjnych i ich szerokiego zakresu oraz intensywności – jeden z powodów by KAN2020.1 był rozmontowywany lub co najmniej zmieniane było jego położenie zarówno w pionie jak i poziomie (miejsce lokalizacji) ;
 6. wysoka zmienność wartości wymienionych parametrów w zależności od czasu pomiaru i uczestniczących osób świadczyć może o dużej „interaktywności” KAN2020.1 z otoczeniem;
 7. rotowanie/obracanie KAN2020.1 na talerzu obrotowym pozwala eliminować potencjalnie niekorzystne zjawiska z punków 4 i 5 szczególnie ważne, gdy osoby używające KAN2020.1 nie są w stanie ustalić charakterystyki o której mowa w punktach 4 i 5. Podczas badania osoby testujące „nie nadążały” za zmianą/rotacją i tym samym odczuwały uśrednione/złagodzone wartości zależnie od obrotów KAN2020.1. Rozwiązanie to nie do końca eliminuje problem okresowej zmiany położenia w pionie, które należy w jakiś odstępach czasowych zmieniać;
 8. bliżej nie sprecyzowane oddziaływanie objawiające się odczuwaniem ciepła w pewnych odległościach i zależnie od osoby percepującej KAN2020.1. Kontrolne pomiary kamerą termiczną oraz detektorami niskich i wysokich częstotliwości (do 5 GHz) pól elektromagnetycznych nie wykazały mierzalnej aktywności w tych domenach pomiarowych podczas badania KAN2020.1;
 9. w dalszym ciągu przeprowadzane są badania „korzyści i zagrożeń” wynikających z umieszczania KAN2020.1 w węzłach siatek geomantycznych. Obserwowany efekt „wzmocnienia” oddziaływania jest rzędu 10x. Również wpływ KAN2020.1 na przestrzeń zdominowaną oddziaływaniem podziemnych żył i koryt filtracji naturalnej jest do przetestowania – zwłoka w czasie wynika z dysponowania jednym egzemplarzem do wszystkich badań wykonywanych (siłą rzeczy) sekwencyjnie 🙂

Generalnie zalecamy bardzo świadome stosowanie KAN2020.1 wraz z jakiegoś rodzaju dziennikiem, gdzie opisywane by były zastosowania i wydarzenia z nim związane. Pozwoliłoby to na „statystyczną” ocenę jego oddziaływań. Zapisy powinny zawierać możliwie dużo informacji, również tych pozornie nie istotnych. Bez wątpienia jest to obiekt o silnym oddziaływaniu i przez to może wspierać, ale również zaburzać funkcjonowanie organizmów żywych.

Ze względu na silną interakcję z podmiotem badającym, trudno jest lub jest to wręcz niemożliwe by podać „stałe” wartości poszczególnych parametrów. Terapeuta używający KAN2020.1 musi zdawać się na własne odczucia, reakcje poddanego zabiegom i, jak wyżej zaproponowano, prowadzić rzetelną dokumentację stosowania KAN2020.1

KAN2020.1 jest w dalszym/ciągłym testowaniu/badaniu i informacje o jego właściwościach są/będą na bieżąco uzupełniane. Usługa jest wykonywana nieodpłatnie w ramach realizacji zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego.

QR-Code do niniejszej strony (https://www.psychotronicy.org/kan2020/)

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: