~

03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 lok.35 
rok zał. 1976
konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 92 1750 0012 0000 0000 2929 3708

STRONA W PRZEBUDOWIE

BIURO Towarzystwa od 15 lipca 2017 roku mieści się w Warszawie, ul.Ratuszowa 11 w siedzibie Instytutu Tele i Radiotechnicznego. Praga w pobliżu Dworca Wileńskiego oraz końcowej stacji Metra.

 
Polskie Towarzystwo Psychotroniczne (PTP) organizuje szkolenia i wykonuje usługi z różnych specjalności psychotroniki jak: bioenergoterapia, radiestezja, Feng Shui, Huna, astrologia, numerologia, świecowanie uszu i inne.

Ponadto prowadzone są odczyty z psychotroniki, medycyny niekonwencjonalnej i tradycyjnej.
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści.  
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:
(poniedziałki 16-18)  

 
  
Władze Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego   
   wybrane na Walnym Zebraniu Członków PTP w dniu 24.04.2017r.  

Zarząd
1.  Prezes Włodzimierz Adamczyk
2.  Wiceprezes Anna Gornia
3.  Skarbnik  Bożena Zwierzchoń
4.  Sekretarz  Sebastian Minor
Komisja Rewizyjna
1.  Przewodniczący Sławomir Korsak
2. Sekretarz Marta Złotnikiewicz
3.  Członek  Hanna Gadomska
4.  Członek Marzena Trusz
Sąd Koleżeński
1.  Przewodnicząca Maria Graham
2.  Członek Małgorzata Malczewska
3.  Członek  Marek Tyrluk